Banner
Ежелгі Қазақстан тарихы пәні бойынша құрылған негізгі оқу жоспарына сәйкес семинар сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқаулықта студенттерге жалпы семинар сабақтарына қойылатын дайындық талаптары мен жеке тақырыптар бойынша нақты әдістемелік нұсқаулар берілген. Нұсқаулықта В5020300 – тарих мамандығы бойынша білім алатын студенттерге барлығы 15 тақырып бойынша семинар сабақтарының әзірлемесі ұсынылған. Әдістемелік нұсқаулық тарих мамамандығы бойынша білім алатын студенттерге, оқытушыларға арналған.