Banner
Факт. ОГ: Футболки - 104 см, жилетки - 106 см Факт. ОТ: Футболки - 106 см, жилетки - 110 см Факт. ОБ: Футболки - 118 см, жилетки - 120 см Длина по спинке: Футболки - 68 см, жилетки - 65 см